Proiecte

Proiectul SCOALA MEA -Sprijinirea Creativităţii Și Organizarea Altfel  A Lecţiilor Prin Asigurarea De Măsuri Educaţionale Adecvate

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 -2020

**Prezentare proiect

Proiectul ALL MENS SANA Măsuri Educaționale Necesare Sprijinului SustenabilAdaptat Nevoilor Actuale POCU ID 108284

**Prezentare proiect

Proiectul ALL TOGETHER, ALL THE SAME”

Numărul proiectului: 2018-1-ES01-KA229–050758_2    

Beneficiar: Școala Gimnazială Specială ”SF. NICOLAE”

Perioada de implementare: 01.09.2018- 31.08.2020

Finanțat prin Programul Erasmus+ al Uniunii Europene, linia KA229-  Proiecte de parteneriat de schimb interșcolar

**Prezentare proiect

 

Proiectul “NONFORMAL ACTIVITIES FOR INCLUSIVE GROUPS OF STUDENTS” -NON4MAL 4 ALL-  

Proiect finanțat prin Programul Erasmus+ al UE, linia KA2- Parteneriate Startegice pentru Educația Școlară, Dezvoltare  de Inovare
Nr. Contract: 2016-1-RO01-KA201-024566 

  • Beneficiar: Școala Gimnazială Specială SF. NICOLAE
  • Perioada de implementare: 2016-2018
  • Finantat prin Programul Erasmus+ al UE, linia KA2

Link catre  www.NON4MAL4ALL.com

** Prezentare proiect

**Diseminarea activitatilor

** Diseminare activitati Romania

** Diseminare activitati Norvegia

** Diseminare activitati Ungaria

** Diseminare activitati Tartu, Estonia

** Diseminare activitati Turcia

** Diseminare activitati Portugalia

** Produs Intelectual nr. 1 – Cursul pentru profesori NON4MAL 4 ALL

**  Anunt selectie Blended Mobility    si   Cerere parinte

** Anunt selectie mobilitate Ungaria

** Anunt selectie Tartu, Estonia, 15.05.2017-19.05.2017
** Anunt selectie- Istambul Turcia 02.04.2017-08.04.2017

** Anunt selectie Portugalia, 29.01.2017-11.02.2017
** ANUNT- Şcoala Gimnazială Specială Sf. Nicolae vă invită să participaţi la CURSUL DE FORMARE NON4MAL 4 ALL

 REZULTATE INTELECTUALE   NON4MAL 4 ALL – GHID DE BUNE PRACTICI    si NON4MAL 4 ALL – SUPORT DE CURS

 

Proiectul Erasmus + ”Practici europene pentru elevii cu dizabilitati severe”.

Proiect finanțat prin programul Erasmus + al Uniunii Europene
Nr. contract: 2015-1-RO01-KA101-014808
BENEFICIAR:  Școala Gimnazială Specială ”SF. NICOLAE”
FINANȚAT PRIN:  programul Erasmus + al Uniunii Europene, Acțiunea Cheie 1- Proiecte de mobilitate în domeniul educației școlare
PERIOADA DE IMPLEMENTARE: 01.06.2015-31.05.2017
PARTICIPANȚI: 12 cadre didactice
** Prezentare Proiect

Proiectul POSDRU: Investeşte in oameni !

FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 1 Educaţia şi formarea profesională in sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere
Domeniul major de intervenţie 1.3 „Dezvoltarea resurselor umane din educaţie şi formare”
Titlul proiectului: EDUCAŢIE DE CALITATE PENTRU ELEVII CU NEVOI SPECIALE Formare profesionala continuă: Comunicare augmentativă şi alternativă
Numărul de identificare al contractului: POSDRU/19/1.3/G/14980″
In luna aprilie 2013 va incepe furnizarea cursului:
„Comunicarea augmentativă şi alternativă. Strategii de intervenţie educativ-terapeutic-compensatorie”, acreditat CNFP, 20 credite

Integrare prin arta

proiect international finantat de comunitatea europeana prin programele educationale Socrates, linia Comenius I initiat in septembrie 2003 in vederea facilitarii integrarii sociale a copiilor cu cerinte educative speciale prin intermediul artei (vechi traditii si mestesuguri). Desi grupul tinta a fost de doar 20 de elevi, proiectul a implicat intreaga scoala determinand modificari notabile atat in atitudinea elevilor,cat si in cea a profesorilor

Suport educational pentru copiii cu deficiente severe/asociate

finantat de programul KAP-Matra al Ambasadei Tarilor de Jos, initiat in 2005 in vederea eleborarii de materiale educationale pentru elevii cu deficiente severe/asociate, dar si pentru asigurarea suportului informational necesar specialistilor si parintilor in recuperare.

Arta culinara pentru copiii cu deficiente

Proiect desfăşurat in parteneriat cu Organizaţia “Salvaţi copiii” şi finalizat cu amenajarea unei mini-bucătării in şcoală, unde elevii desfăşoară opţionalul “ Micul bucătar”.

Integrarea copiilor cu cerinţe educative speciale in şcolile de masă

cu sprijinul reţelelor de voluntari realizat in parteneriat cu Fundaţia Grupul Parlamentar pentru Fondul Caritabil de Ajutorare a Copiilor Romani (Parliamentary Appeal for Romanian Children-Charitable Trust-PARC UK), prescurtat PARC Romania
Obiective:
– infiinţarea reţelelor de voluntari in şcolile generale;
– realizarea de campanii in şcoli şi comunitatea locală pentru crearea unui mediu prietenos şi pentru prevenirea eşecului/abandonului şcolar;
– facilitarea integrării copiilor cu cerinţe educative speciale in scoală şi comunitate prin implementarea unor programe personalizate de sprijin;
– oferirea unor modele de bună practică privind integrarea copiilor cu cerinţe educative speciale in şcolile de masă

This slideshow requires JavaScript.

 

Advertisements